V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  iwbyyyy  ›  全部主题
主题总数  1
请教一下前辈们关于机器学习+人脸识别毕设的问题。
程序员  •  iwbyyyy  •  2018-07-18 15:05:02 PM  •  最后回复来自 YQ94
5
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2017 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 13ms · UTC 02:12 · PVG 10:12 · LAX 18:12 · JFK 21:12
♥ Do have faith in what you're doing.