V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ruizer
V2EX  ›  生活

祈福:春龙抬首 鸿运当头

 •  
 •   ruizer · 73 天前 · 1353 次点击
  这是一个创建于 73 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  2024 年 4 月 10 日 7 时至 9 时将迎来本年度首个“龙年龙月龙日龙时”。

  春龙抬首 鸿运当头。

  见者好运!
  20 条回复    2024-04-11 16:20:18 +08:00
  RobertLyu
      1
  RobertLyu  
     73 天前
  接。
  david98
      2
  david98  
     73 天前
  排队
  DoitsQ
      3
  DoitsQ  
     73 天前
  wagmi
      4
  wagmi  
     73 天前
  接龙
  gzyguy
      5
  gzyguy  
     73 天前
  runninghipp
      6
  runninghipp  
     73 天前
  Taos
      7
  Taos  
     73 天前
  lokya
      8
  lokya  
     73 天前
  frazy
      9
  frazy  
     73 天前


  春龙抬首 鸿运当头。

  见者好运!
  R31
      10
  R31  
     73 天前
  接好运
  Jq8
      11
  Jq8  
     73 天前
  whoosy
      12
  whoosy  
     73 天前
  sixwalker
      13
  sixwalker  
     73 天前
  春龙抬首 鸿运当头
  Ccievpn
      14
  Ccievpn  
     73 天前
  春龙抬首 鸿运当头
  kkk1234567
      15
  kkk1234567  
     73 天前
  接着。

  之前就回了“呵呵”俩字,被封 1 小时
  sdsd995
      16
  sdsd995  
     73 天前
  好兆头,接
  zzfly256
      17
  zzfly256  
     73 天前
  yunyuyuan
      18
  yunyuyuan  
     73 天前
  接!
  icepie
      19
  icepie  
     73 天前
  本命年 接!
  lastwhisper999
      20
  lastwhisper999  
     72 天前
  接好运
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2347 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 10:44 · PVG 18:44 · LAX 03:44 · JFK 06:44
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.