V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
wellblink
V2EX  ›  macOS

AIDente Pro 还有一个位子,有人要么?

 •  
 •   wellblink · 60 天前 · 1022 次点击
  这是一个创建于 60 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  45/人终身版,要的话和我联系
  d2VsbGJsaW5rQG91dGxvb2suY29t
  12 条回复    2024-04-23 16:40:18 +08:00
  daizheng1998
      1
  daizheng1998  
     60 天前
  我用免费版 经常过充
  wellblink
      2
  wellblink  
  OP
     60 天前
  @daizheng1998 Pro 版本没遇到,可以在休眠的时候阻止,或者 app 退出的时候阻止过充
  techdai
      3
  techdai  
     60 天前
  还有吗?
  wellblink
      4
  wellblink  
  OP
     60 天前
  @techdai 还在的
  techdai
      5
  techdai  
     60 天前
  @wellblink #4 我要,怎么加你?
  wellblink
      6
  wellblink  
  OP
     60 天前
  已卖出
  wellblink
      7
  wellblink  
  OP
     60 天前
  @techdai 已经卖掉了,上面那个 BASE64 编码就是邮箱。。。
  techdai
      8
  techdai  
     60 天前
  @wellblink #7 好吧
  OCD2057
      9
  OCD2057  
     60 天前
  @techdai #5 诶 这个也可以出啊, 我也有两个位置, 借楼出下 WX BASE64: T0NEMDcxMQ==
  zhanggang807
      10
  zhanggang807  
     60 天前
  @OCD2057 一个位子多少钱呀?
  baolei666
      11
  baolei666  
     59 天前
  我也有两个位置 一个位置 45, 借楼出下 WX eGlhb2dhbmc3MDQ=
  OCD2057
      12
  OCD2057  
     59 天前
  @zhanggang807 #10 45 吧 楼主不也是么
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2578 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 12:03 · PVG 20:03 · LAX 05:03 · JFK 08:03
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.