V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xuanboyi
V2EX  ›  分享邀请码

inbox 邀请两枚,顺带求个 edu 邮箱

 •  
 •   xuanboyi · 2014-11-01 01:10:20 +08:00 via iPhone · 374 次点击
  这是一个创建于 2954 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  两枚inbox邀请,按照回复顺序发放,顺带求个edu邮箱。
  9 条回复    2014-11-01 16:31:00 +08:00
  zhxhwyzh14
      1
  zhxhwyzh14  
     2014-11-01 01:52:11 +08:00
  zhxuhu ,gmail.com 谢谢啦
  edu邮箱爱莫能助
  xuanboyi
      2
  xuanboyi  
  OP
     2014-11-01 02:12:13 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  @zhxhwyzh14 已发,请查收激活
  WangYan
      3
  WangYan  
     2014-11-01 03:08:22 +08:00
  @xuanboyi 我需要一个,谢谢! [email protected]
  zhxhwyzh14
      4
  zhxhwyzh14  
     2014-11-01 08:20:12 +08:00
  @xuanboyi 已激活,已感谢,已圈,谢谢分享!
  liangguan5
      5
  liangguan5  
     2014-11-01 08:39:45 +08:00
  搭车求邀请,yetc90,gmail
  oz
      6
  oz  
     2014-11-01 10:32:34 +08:00 via iPhone
  目前edu 没有什么方法注册了。。
  marksaas
      7
  marksaas  
     2014-11-01 11:11:26 +08:00
  求一个,,[email protected],谢谢。
  xuanboyi
      8
  xuanboyi  
  OP
     2014-11-01 12:00:14 +08:00 via iPhone
  @WangYan 已发,请查收激活
  terrytowne
      9
  terrytowne  
     2014-11-01 16:31:00 +08:00
  搭车求邀请 [email protected]
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3050 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 08:45 · PVG 16:45 · LAX 00:45 · JFK 03:45
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.