V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Eyon
V2EX  ›  音乐

10.4——10.5有在帝都的朋友去看摩登的么?扎帐篷!

 •  
 •   Eyon · 2011-09-26 17:33:43 +08:00 · 3296 次点击
  这是一个创建于 3717 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  可以当邻居嘿嘿
  3 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  tokki
      1
  tokki   2011-09-26 17:45:14 +08:00
  扎帐篷的只有MIDI。。
  gonbo
      2
  gonbo   2011-09-26 17:50:17 +08:00
  摩登 是啥?
  bluef
      3
  bluef   2011-09-26 18:49:55 +08:00 via Android
  太远了,跟去年一样在海淀公园多好
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3792 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 07:25 · PVG 15:25 · LAX 23:25 · JFK 02:25
  ♥ Do have faith in what you're doing.