V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
LEGO
LEGO.com
LEGOLAND 主题公园
乐高中国微博
乐高控微博
Brickshelf
LEGO MINDSTORMS NXT
http://mindstorms.lego.com/
Downloads
LeoCAD for Windows/Linux
Bricksmith for Mac OS X
LDView
bibizhang
V2EX  ›  LEGO

[机核] 乐高版 FPS 游戏动画

 •  
 •   bibizhang · 2015-05-29 13:01:35 +08:00 · 7828 次点击
  这是一个创建于 2382 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  4 条回复    2015-05-29 14:38:31 +08:00
  ynyounuo
      1
  ynyounuo  
     2015-05-29 13:22:44 +08:00
  方便 https 党:
  GordianZ
      2
  GordianZ  
  MOD
     2015-05-29 14:02:34 +08:00
  [机核] 这个 tag 是什么意思?
  GordianZ
      3
  GordianZ  
  MOD
     2015-05-29 14:03:52 +08:00
  哦,是说怎么看过,又是国内盗内容的站嘛。
  bibizhang
      4
  bibizhang  
  OP
     2015-05-29 14:38:31 +08:00
  @GordianZ 噢 我没看过 只刚刚在机核看到 就保留了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   958 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 20:06 · PVG 04:06 · LAX 12:06 · JFK 15:06
  ♥ Do have faith in what you're doing.