V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
yangzh
V2EX  ›  问与答

2015 06 国内有啥靠谱的 vps / 云服务商?

 •  
 •   yangzh · 2015-06-15 17:23:21 +08:00 via iPhone · 2559 次点击
  这是一个创建于 2319 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  有个中型企业站,想搬到国内避免时不时的连接不稳定。

  现在有啥可以选择的?类似于国外的 linode, aws ec2的?

  可以备案。

  据说 aws 和 azure 进入国内了,但是价格不便宜,而且网上试用的帖子也不多。
  10 条回复    2015-06-16 11:48:51 +08:00
  phoenixlzx
      1
  phoenixlzx   2015-06-15 17:42:21 +08:00
  阿里云
  xiaodongus
      2
  xiaodongus   2015-06-15 17:45:51 +08:00
  腾讯云,阿里云,创宇云
  geekzu
      3
  geekzu   2015-06-15 21:09:43 +08:00
  阿里争议很多啊
  腾讯嘛估计根本没人玩
  如果说阿里腾讯还是云的话,那么创宇云就是个VPS,毫无“云”的特性,装个系统都是客服手动安装
  国内考虑QingCloud、Ucloud、Ustack吧
  deben
      4
  deben   2015-06-15 21:13:37 +08:00 via Android
  阿里云用了两年了,企业站还不错
  cevincheung
      5
  cevincheung   2015-06-15 21:18:28 +08:00
  qingcloud、美团云、ucloud。最后实在不行了,可以稍微轻微可能或许没准可以考虑一下阿里云
  bingwenshi
      6
  bingwenshi   2015-06-15 21:20:37 +08:00
  QingCloud, UCloud
  KexyBiscuit
      7
  KexyBiscuit   2015-06-15 21:20:50 +08:00 via Android
  企业站 Azure 无误。
  Showfom
      8
  Showfom   2015-06-15 21:24:06 +08:00
  Azure
  阿里云
  青云
  美团云
  Had
      9
  Had   2015-06-15 21:33:48 +08:00
  AWS China真不贵,比青云便宜的...
  yangzh
      10
  yangzh   2015-06-16 11:48:51 +08:00 via iPhone
  哦谢谢楼上各位!
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3764 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 05:43 · PVG 13:43 · LAX 22:43 · JFK 01:43
  ♥ Do have faith in what you're doing.