V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
ca1123
V2EX  ›  问与答

我想找个极客网站

 •  
 •   ca1123 · 2015-07-19 14:18:53 +08:00 · 1956 次点击
  这是一个创建于 2993 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  有什么推荐?
  我的需求是请有经验的程序员给点建议
  按时间付钱
  我觉得一小时三五百一千都是可以接受的
  视频形式就可以
  8 条回复    2015-07-19 20:12:26 +08:00
  tini28
      1
  tini28  
     2015-07-19 14:19:42 +08:00
  你是说威客吧
  ca1123
      2
  ca1123  
  OP
     2015-07-19 14:20:38 +08:00
  @tini28 呃... 对哦
  zhangwei
      3
  zhangwei  
     2015-07-19 14:25:49 +08:00
  来v2ex就可以啊,说需求,然后就有很多建议~~
  ca1123
      4
  ca1123  
  OP
     2015-07-19 14:27:32 +08:00
  @zhangwei
  诶 那我应该去哪个节点呢?
  88250
      5
  88250  
     2015-07-19 14:36:02 +08:00
  manhere
      6
  manhere  
     2015-07-19 15:10:13 +08:00
  你是“做”个,不是“找”个。
  ca1123
      7
  ca1123  
  OP
     2015-07-19 15:25:45 +08:00
  @manhere 你是说现在没有这种东西么?
  webjin
      8
  webjin  
     2015-07-19 20:12:26 +08:00 via Android
  我想找个基客网站
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2854 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 10:20 · PVG 18:20 · LAX 03:20 · JFK 06:20
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.