V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
stevenjiang91
V2EX  ›  San Francisco

我在湾区,昆明人,刚刚开始创业,有小伙伴出来聊聊吗?

 •  
 •   stevenjiang91 · 2015-12-08 12:41:17 +08:00 · 7952 次点击
  这是一个创建于 2059 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  @Livid 个在湾区?

  11 条回复    2016-09-28 10:44:29 +08:00
  myrual
      1
  myrual   2015-12-08 12:46:55 +08:00
  我在。在 menlo park 上班
  slayer
      2
  slayer   2016-01-24 15:59:01 +08:00
  同在湾区,不过还在找工作,有内推机会吗?
  fuermosi777
      3
  fuermosi777   2016-02-24 02:37:14 +08:00
  在创什么业呢
  sde16
      4
  sde16   2016-02-24 20:23:53 +08:00
  同问
  stevenjiang91
      5
  stevenjiang91   2016-02-29 05:50:13 +08:00
  @fuermosi777 和旅游有关的,想找技术背景的合伙人!
  tommyzhang
      6
  tommyzhang   2016-03-08 17:01:06 +08:00
  @stevenjiang91 国内的考虑么 服务端 后台 客户端 除了前端不能 cover 其他都 ok
  stevenjiang91
      7
  stevenjiang91   2016-03-15 04:42:50 +08:00
  @tommyzhang 你在国内哪个城市呀?
  tommyzhang
      8
  tommyzhang   2016-03-15 17:53:23 +08:00
  @stevenjiang91 杭州 以前跟马大爷混
  Montang
      9
  Montang   2016-03-23 03:51:40 +08:00
  @stevenjiang91 我在昆明,可以聊聊哈 wechat: mon3exodu5 or QQ: 390049171
  stevenjiang91
      10
  stevenjiang91   2016-03-23 06:41:26 +08:00
  @tommyzhang 加个微信? djiangn
  kernel365
      11
  kernel365   2016-09-28 10:44:29 +08:00
  @stevenjiang91 到处你的足迹...
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1013 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 19:34 · PVG 03:34 · LAX 12:34 · JFK 15:34
  ♥ Do have faith in what you're doing.