V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
livc
V2EX  ›  macOS

iTerm2 配置 sz/rz 后服务器无法传输文件

 •  
 •   livc · 2016-10-22 10:50:00 +08:00 · 4030 次点击
  这是一个创建于 1827 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  用的这个
  https://github.com/mmastrac/iterm2-zmodem

  都安装好后,在本地上 sz/rz 都正常,但是在服务器上运行时会提示传输成功,但实际并没有找到被传输的文件。。。有同样的同学吗?

  所有环境均为最新稳定版本
  7 条回复    2019-09-24 12:55:26 +08:00
  livc
      1
  livc   2016-10-22 11:10:54 +08:00
  update: 刚才发现,在 do 的服务器上传输正常!腾讯云的服务器就无法传输!配置一样。。
  shuxiao9058
      2
  shuxiao9058   2016-10-22 23:25:14 +08:00
  需要设置 trigger 。。。
  livc
      3
  livc   2016-10-22 23:44:09 +08:00
  @shuxiao9058 当然设置了
  liteguo
      4
  liteguo   2018-06-11 11:06:49 +08:00
  @livc 楼主后来怎么解决了?我也遇到同样的问题了。。
  livc
      5
  livc   2018-06-11 11:27:12 +08:00
  @liteguo 忘记了,不知道这个是否有用 https://livc.io/blog/170
  lingoJay
      6
  lingoJay   2018-10-17 11:13:36 +08:00
  @liteguo 同学你解决了没?今天刚在 aws 碰到这个问题
  Acceml
      7
  Acceml   2019-09-24 12:55:26 +08:00
  解决没有啊。求方法。
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2266 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 13:22 · PVG 21:22 · LAX 06:22 · JFK 09:22
  ♥ Do have faith in what you're doing.