V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Sponsored by
LinkedIn
2000 个不用坐班的远程好工作在召唤你 · 弹性上班不打卡,工作和生活都能拥有
2000 个不用坐班的全球远程工作,帮助 V2EX 的小伙伴开启全新的工作方式。
Promoted by LinkedIn
MangozZ
V2EX  ›  二手交易

[南京] 诚收一个 12 款 Mac mini ;另出 E3V2、78502GD5。

 •  
 •   MangozZ · 2017-02-27 15:48:42 +08:00 · 741 次点击
  这是一个创建于 2035 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  mac mini 最好是 12 款的。 主要 14 款不能加内存很气 :)


  另出: E3-1230V2 和 7850

  还在机子上正常使用

  14 年 10 月的货。

  显卡详情: https://item.jd.com/750275.html

  2 个打包 1300 。 可小刀。

  联系:

  第 1 条附言  ·  2017-03-04 18:37:58 +08:00
  mac mini 已收到
  第 2 条附言  ·  2017-03-11 10:14:28 +08:00
  u+卡已出
  8 条回复    2017-03-04 18:37:38 +08:00
  zizifu
      1
  zizifu  
     2017-02-27 16:15:40 +08:00   ❤️ 1
  有一台 自用的 MacMini Server, 2011 Mid, i7 2GHz, 16G DDR3, HD 3000, 256G SSD + 1T SATA 有兴趣嘛?
  yinet
      2
  yinet  
     2017-02-27 18:25:42 +08:00
  MD387 , i5 , 8G , 256G SSD ,日版
  MangozZ
      3
  MangozZ  
  OP
     2017-02-27 18:41:35 +08:00
  @yinet 怎么联系? 加我企鹅吧
  1dian01
      4
  1dian01  
     2017-02-28 10:27:58 +08:00
  @zizifu 报个价
  yibei
      5
  yibei  
     2017-02-28 11:00:24 +08:00 via iPhone
  1230 单出多少
  JerningChan
      6
  JerningChan  
     2017-02-28 11:59:47 +08:00
  @zizifu 这个不错,你的打算多少钱出呀?
  zhaoxiting1997
      7
  zhaoxiting1997  
     2017-02-28 13:01:11 +08:00 via Android
  7850 单出多少
  MangozZ
      8
  MangozZ  
  OP
     2017-03-04 18:37:38 +08:00
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2367 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 44ms · UTC 02:34 · PVG 10:34 · LAX 19:34 · JFK 22:34
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.