V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
awthink
V2EX  ›  问与答

关于勒索病毒,你们 XP 补丁能成功打上吗?

 •  
 •   awthink · 2017-05-16 01:23:06 +08:00 · 1966 次点击
  这是一个创建于 1664 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  官方发布了 3 个 XP 版的补丁,均打不上。但使用 360 救灾版,显示成功修复,再查就说没漏洞了。
  不是很放心,为什么官方的补丁打不上,360 反倒能修复漏洞?

  其实我关注的是,360 是否真的解决了问题,还是只是在“安慰”我- -

  P.S 给别人打的,操作系统我也没得选,所以不要劝我升级系统了……
  9 条回复    2017-05-16 12:05:21 +08:00
  xuan880
      1
  xuan880  
     2017-05-16 01:30:22 +08:00 via Android
  需要修改注册表才可以打上补丁
  flynaj
      2
  flynaj  
     2017-05-16 01:34:50 +08:00 via Android
  很久木有见到 XP 了
  awthink
      3
  awthink  
  OP
     2017-05-16 01:36:20 +08:00
  @flynaj #2 我也不想见……

  @xuan880 #1 谢谢,搜了下原来不止我一个
  cchange
      4
  cchange  
     2017-05-16 07:34:08 +08:00 via iPhone
  嵌入式版本还在受支持 所以还有补丁 貌似有那个非嵌入式的 官方链接貌似是嵌入式的
  cchange
      5
  cchange  
     2017-05-16 07:36:46 +08:00 via iPhone
  kokutou
      6
  kokutou  
     2017-05-16 08:03:15 +08:00 via Android   ❤️ 1
  haosxianr
      7
  haosxianr  
     2017-05-16 09:23:59 +08:00 via iPhone
  @kokutou 可用
  paw
      8
  paw  
     2017-05-16 09:46:15 +08:00
  估计 360 也就是把端口屏蔽掉了...
  murusu
      9
  murusu  
     2017-05-16 12:05:21 +08:00
  要先打好 sp3 补丁才能安装,昨天刚弄好一台,麻烦得要命
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2440 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 14:06 · PVG 22:06 · LAX 06:06 · JFK 09:06
  ♥ Do have faith in what you're doing.