V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
yyysuo
V2EX  ›  问与答

笔记本两个有线网卡,是否可以 1 条线路提供网络,另外 1 条分享网络到路由器

 •  
 •   yyysuo · 2017-10-31 17:16:30 +08:00 · 1630 次点击
  这是一个创建于 1493 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  单位上网需要 inode 客户端拨号,是有线网络,如果另外接一个 USB 转 RJ45 的有线网卡,笔记本自带有线网卡设置成分享网络到 RJ45 网卡,无线路由器通过网线连接 RJ45 网卡,提供无线网络信号,这种方案是可行的吗?
  6 条回复    2017-11-01 02:27:41 +08:00
  zxy
      1
  zxy  
     2017-10-31 17:40:16 +08:00 via iPhone
  前提是客户端不封共享
  yyysuo
      2
  yyysuo  
  OP
     2017-10-31 18:33:19 +08:00 via iPhone
  @zxy 已经想办法干掉了。那就是没有问题吧
  anmaz
      3
  anmaz  
     2017-10-31 18:34:51 +08:00 via Android
  桥接稳稳的,跟开虚拟机一个原理
  yyysuo
      4
  yyysuo  
  OP
     2017-10-31 18:42:50 +08:00 via iPhone
  @anmaz 小白有点不明白,虚拟机的桥接,并没有在笔记本有线网卡里面设置分享
  anmaz
      5
  anmaz  
     2017-10-31 19:04:32 +08:00 via Android
  @yyysuo 你用的是 windows 把,那个要用属性里面的网络共享
  CodeingBoy
      6
  CodeingBoy  
     2017-11-01 02:27:41 +08:00 via Android
  可以,使用属性的网络共享即可
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2181 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 15:55 · PVG 23:55 · LAX 07:55 · JFK 10:55
  ♥ Do have faith in what you're doing.