V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
liuhonglong
V2EX  ›  天津

有没有天津的 V 友,大家组个微信群,一起聊聊互联网的事情,有工作机会相互推荐一下。

 •  
 •   liuhonglong · 2018-03-02 10:08:13 +08:00 · 8681 次点击
  这是一个创建于 1251 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最近一直在北京工作,有 7 年了,期间在天津买了房子,目前的状态是周末回家,工作日在北京租房。 因为家庭原因还是希望能回去发展,想和天津的 V 友们一起聊聊。

  愿意的可以加 v:liuhonglongkeli 我们组建一个群。

  16 条回复    2021-05-17 10:25:42 +08:00
  a1058021348
      1
  a1058021348   2018-03-02 10:28:50 +08:00 via iPhone
  天津咸鱼路过╮( ̄▽ ̄"")╭
  liuhonglong
      2
  liuhonglong   2018-03-02 11:09:44 +08:00
  @a1058021348 恩 一起交流一下
  pipixia
      3
  pipixia   2018-03-02 12:41:51 +08:00 via Android
  好的 加您了
  liuhonglong
      4
  liuhonglong   2018-03-02 13:19:20 +08:00
  @pipixia 好的。
  uuus007
      5
  uuus007   2018-03-02 13:27:44 +08:00
  已加
  liuhonglong
      6
  liuhonglong   2018-03-02 13:28:05 +08:00
  @uuus007 好的。
  harrysun
      7
  harrysun   2018-05-20 11:46:50 +08:00
  北京的可以不
  Cellei
      8
  Cellei   2018-06-01 08:00:37 +08:00
  已经加入组织
  meishigan321
      9
  meishigan321   2018-06-29 15:23:32 +08:00 via Android
  算我一个
  liyanan
      10
  liyanan   2018-07-09 18:35:37 +08:00
  已加
  liuhonglong
      11
  liuhonglong   2018-07-10 19:57:22 +08:00
  更新一下,群里已经有 120 人了,欢迎大家入群交流。
  warcraft1236
      12
  warcraft1236   2019-07-01 16:40:12 +08:00
  一年前的帖子了,不知道现在群还能加不?
  Cellei
      13
  Cellei   2019-07-03 15:29:00 +08:00
  @warcraft1236
  还能加,加我 VX 拉你,BASE64:
  cm9ja3JheTkyOA==
  Cellei
      14
  Cellei   2019-07-03 15:31:11 +08:00
  替楼主更新一波:
  楼主已经回天津了,天津的 V 友们来群里交流啊
  cm9ja3JheTkyOA==
  sakasaka
      15
  sakasaka   160 天前
  21 年了,还有人没
  qloog
      16
  qloog   79 天前
  @sakasaka 有的
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   953 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 22:31 · PVG 06:31 · LAX 15:31 · JFK 18:31
  ♥ Do have faith in what you're doing.