V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
3rdFaust
V2EX  ›  Android

想找个经验丰富的工程师咨询一下怎么做应用才像那么回事!

 •  
 •   3rdFaust · 2018-08-28 17:15:21 +08:00 · 2000 次点击
  这是一个创建于 1156 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  有偿咨询就挺好的。
  主要就是想能当面问些问题,看看经验丰富的工程师会怎么想,怎么判断。
  我大概能承受 500 块钱一次,一次就一个小时左右。
  8 条回复    2018-09-02 21:23:58 +08:00
  3rdFaust
      1
  3rdFaust   2018-08-28 17:15:49 +08:00
  不知道大家是怎么想的?
  fly22109
      2
  fly22109   2018-08-28 17:16:41 +08:00   ❤️ 1
  可以来找我
  owenliang
      3
  owenliang   2018-08-28 17:27:03 +08:00   ❤️ 1
  可以来找我。
  adminxc
      4
  adminxc   2018-08-28 17:30:36 +08:00   ❤️ 1
  可以来找我,wechat:liu931432769
  owenliang
      5
  owenliang   2018-08-28 17:44:38 +08:00   ❤️ 1
  提供 1V1,直播教学,联系我微信:oldgirl2017
  banxi1988
      6
  banxi1988   2018-08-29 10:31:49 +08:00   ❤️ 1
  https://www.v2ex.com/t/479553
  500 可以指导一晚上。( 20 ~ 23 )
  3rdFaust
      7
  3rdFaust   2018-09-02 21:23:18 +08:00
  @fly22109 站友你好,你可以加我微信嘛? haoyan6958
  3rdFaust
      8
  3rdFaust   2018-09-02 21:23:58 +08:00
  @banxi1988 你好呀,要不要加我微信? haoyan6958
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1043 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 21:58 · PVG 05:58 · LAX 14:58 · JFK 17:58
  ♥ Do have faith in what you're doing.