V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
moresteam
V2EX  ›  分享发现

谷歌商店报淘宝 app 有病毒?

 •  
 •   moresteam · 2018-10-05 18:21:44 +08:00 via Android · 3141 次点击
  这是一个创建于 1208 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  13 条回复    2018-10-09 09:24:07 +08:00
  free4537
      1
  free4537  
     2018-10-05 19:28:59 +08:00 via Android
  我这里是从 Google Play 下的淘宝被 EMUI 报毒
  Vhc
      2
  Vhc  
     2018-10-05 22:34:56 +08:00
  QQ 国内版、今日头条、抖音,全部报毒
  Jisxu
      3
  Jisxu  
     2018-10-05 23:04:45 +08:00
  淘宝天天报您的手机有木马
  morethansean
      4
  morethansean  
     2018-10-06 00:21:33 +08:00
  并没有……你这应该是别的软件报毒吧……
  wohenyingyu03
      5
  wohenyingyu03  
     2018-10-06 00:51:57 +08:00 via iPhone
  互相报毒,中国互联网特色
  Humorce
      6
  Humorce  
     2018-10-06 00:54:26 +08:00
  有毒是不能上架 GP 的,所以你应该是 gapps 检查到你下到的国内特供版。
  tinkerer
      7
  tinkerer  
     2018-10-06 01:04:32 +08:00
  坚持使用 play store 版
  zzzmode
      8
  zzzmode  
     2018-10-06 08:06:00 +08:00 via Android
  play 版淘宝没问题啊,贴吧抖音之类的报毒
  loading
      9
  loading  
     2018-10-06 11:33:29 +08:00 via Android
  自从我装了淘宝这个 app,经济上确实损失了,233。
  junjieyuanxiling
      10
  junjieyuanxiling  
     2018-10-06 14:12:14 +08:00 via Android
  不考虑来个图吗?
  tempest
      11
  tempest  
     2018-10-06 16:45:39 +08:00
  @Jisxu 对,淘宝天天报毒,神烦,好想举报
  lakewong
      12
  lakewong  
     2018-10-06 20:09:59 +08:00
  三棒的系统集成的一个腾讯的安全扫描,最近天天报 play 版淘宝有毒
  https://i.loli.net/2018/10/06/5bb8a5efbfcdb.jpg
  echaos
      13
  echaos  
     2018-10-09 09:24:07 +08:00
  淘宝商店报 Google play 有毒
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2573 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 14:28 · PVG 22:28 · LAX 06:28 · JFK 09:28
  ♥ Do have faith in what you're doing.