V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
linxu
V2EX  ›  Erlang

立个贴,开始学习使用 erlang,与工作无关,自己倒腾。

 •  
 •   linxu · 2018-11-14 22:06:39 +08:00 · 3902 次点击
  这是一个创建于 1374 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  2019 元旦之前

  《 erlang 程序设计》和《 otp 并发编程》都要过两边以上。
   记录学习笔记。
   写一个小项目,rpc 或者 web 框架的。
  
  6 条回复    2020-01-11 11:49:51 +08:00
  young
      1
  young  
     2018-11-14 22:15:48 +08:00
  https://learnyousomeerlang.com/
  记得当年啃过 2 遍, 现在忘的差不多了, lz 加油
  des
      2
  des  
     2018-11-14 22:24:09 +08:00 via Android
  erlang 语法有点难受,试试 Exlixer ?
  baiyuxiong
      3
  baiyuxiong  
     2018-11-14 23:06:53 +08:00
  erlang 有点儿偏了吧?学学 go?
  Yarnus
      4
  Yarnus  
     2019-01-22 19:02:13 +08:00
  可以 我也在倒腾 elixir, 感觉好像还是得先看一遍 Erlang
  colynn
      5
  colynn  
     2020-01-10 08:19:18 +08:00
  lz 现在学习的如何了,
  linxu
      6
  linxu  
  OP
     2020-01-11 11:49:51 +08:00 via Android
  @colynn 惭愧惭愧,后来忙于搬砖,目标还未达成。。不过,还是想学的。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1243 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 23:24 · PVG 07:24 · LAX 16:24 · JFK 19:24
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.