V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
hungrygenius
V2EX  ›  分享创造

最近的采访,一位留美作曲家,绝对改变你对音乐的认识

 •  
 •   hungrygenius · 2019-02-22 17:16:31 +08:00 · 2247 次点击
  这是一个创建于 1019 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  留美作曲博士揭秘:音乐究竟是灵感乍现出来的还是技能磨练出来的?

  https://www.doko.com/podcasts/031/xingzimin-pan-how-to-compose-music.php

  音乐似建筑,情感是外观,技术是钢筋

  有时觉得懂音乐是件很幸福的事...

  5 条回复    2019-02-22 23:24:14 +08:00
  jsp
      1
  jsp  
     2019-02-22 17:26:07 +08:00   ❤️ 4
  看得我一脸懵逼 顺便看了下楼主的发言记录 打扰了-_-
  zdb1115
      2
  zdb1115  
     2019-02-22 20:04:48 +08:00
  去看看 谢谢推荐。
  guxianbang
      3
  guxianbang  
     2019-02-22 22:47:46 +08:00
  多谢推荐,感觉很不错,抽个时间好好听
  hungrygenius
      4
  hungrygenius  
  OP
     2019-02-22 23:23:04 +08:00
  @zdb1115 好的,欢迎分享听后感 ;)
  hungrygenius
      5
  hungrygenius  
  OP
     2019-02-22 23:24:14 +08:00
  @guxianbang 谢谢,希望你喜欢
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1359 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 23:40 · PVG 07:40 · LAX 15:40 · JFK 18:40
  ♥ Do have faith in what you're doing.