V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
如果你希望学习 CDN 相关知识,那么建议你可以遍历以下软件的说明文档。
NGINX
cURL
weixiangzhe
V2EX  ›  CDN

boocdn 又又又跪了

 •  
 •   weixiangzhe · 2019-03-22 10:19:22 +08:00 · 1529 次点击
  这是一个创建于 989 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  网站临时用了个 bootcdn 的地址,今天又重定向到其它地址了,

  5 条回复    2019-03-24 01:29:52 +08:00
  styang
      1
  styang  
     2019-03-22 11:02:40 +08:00
  换 360 家的把 https://cdn.baomitu.com/
  shengyu
      2
  shengyu  
     2019-03-22 11:06:03 +08:00
  Tokin
      3
  Tokin  
     2019-03-22 11:28:04 +08:00
  hlwjia
      4
  hlwjia  
     2019-03-22 11:31:39 +08:00 via iPhone
  明知山有虎 偏向虎山行
  cydian
      5
  cydian  
     2019-03-24 01:29:52 +08:00 via Android
  同意一楼
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2258 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 11:31 · PVG 19:31 · LAX 03:31 · JFK 06:31
  ♥ Do have faith in what you're doing.