V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
909076350
V2EX  ›  职场话题

有木有一年经验是社招开发分享下面经

 •  
 •   909076350 · 2019-04-14 09:58:55 +08:00 · 2548 次点击
  这是一个创建于 1140 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  或者看到的面经~~~
  不知道和校招有什么区别应该怎么准备 感谢
  8 条回复    2019-04-15 17:04:13 +08:00
  DanielGuo
      1
  DanielGuo  
     2019-04-14 10:42:47 +08:00
  🙃我这两天在 boss 投了投,没人回我,tmd
  qiu0130
      2
  qiu0130  
     2019-04-14 10:43:45 +08:00 via Android   ❤️ 2
  2017 年毕业的,希望有帮助。https://github.com/qiu0130/interview
  cnscorpions
      3
  cnscorpions  
     2019-04-14 14:32:42 +08:00
  哈哈,上周 boss 上投递的也没有啥回响 @DanielGuo
  DanielGuo
      4
  DanielGuo  
     2019-04-14 15:04:58 +08:00
  @cnscorpions 所以应该投哪个,转战拉钩吗🌚😂😂😂我急着跳坑
  909076350
      5
  909076350  
  OP
     2019-04-14 17:02:20 +08:00
  @qiu0130 感谢感谢
  zhangqilin
      6
  zhangqilin  
     2019-04-15 09:06:24 +08:00
  @qiu0130 写的不错,不过看起来都没怎么问计算机网络
  909076350
      8
  909076350  
  OP
     2019-04-15 17:04:13 +08:00
  @zgxxx 感谢!
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1141 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 19:54 · PVG 03:54 · LAX 12:54 · JFK 15:54
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.