V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
kainan
V2EX  ›  程序员

本人想做个网站和相关问题, 有接活的吗?

 •  
 •   kainan · 2019-08-10 14:20:59 +08:00 · 1263 次点击
  这是一个创建于 893 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  5 条回复    2019-08-11 13:42:24 +08:00
  bozong
      1
  bozong  
     2019-08-10 20:25:29 +08:00
  googlefans
      2
  googlefans  
     2019-08-10 23:28:13 +08:00 via iPad
  想做个什么方面的
  yfscret
      3
  yfscret  
     2019-08-11 01:15:00 +08:00 via Android
  可聊 加 QQ 305667862
  fanpei0121
      4
  fanpei0121  
     2019-08-11 10:38:30 +08:00
  微信 fanpei0121
  hujiao
      5
  hujiao  
     2019-08-11 13:42:24 +08:00
  wx : huzongming139
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3336 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 05:08 · PVG 13:08 · LAX 21:08 · JFK 00:08
  ♥ Do have faith in what you're doing.