V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
1a7489
V2EX  ›  CentOS

oracle 创建的实例没有上传公钥,怎么办😭

 •  
 •   1a7489 · 2019-09-19 15:33:40 +08:00 · 2906 次点击
  这是一个创建于 855 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  3 条回复    2019-09-19 15:43:12 +08:00
  kukat
      1
  kukat  
     2019-09-19 15:36:05 +08:00
  试试 Console Connections
  1a7489
      2
  1a7489  
  OP
     2019-09-19 15:41:11 +08:00
  控制台连接也要上传密钥
  1a7489
      3
  1a7489  
  OP
     2019-09-19 15:43:12 +08:00
  http://9527.utools.club/4.png
  @kukat
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2490 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 14:11 · PVG 22:11 · LAX 06:11 · JFK 09:11
  ♥ Do have faith in what you're doing.