V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
Tianqi
V2EX  ›  问与答

请问这样的文档网站是怎么创建的?

 •  
 •   Tianqi · 2020-04-16 21:10:31 +08:00 · 1256 次点击
  这是一个创建于 1078 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  链接: https://bkaradzic.github.io/bgfx/index.html

  我看到过不只一次类似的文档网站,布局和颜色都一样。印象中有一个网站专门用来制作这样的文档,但名字忘记了,有人知道么?
  6 条回复    2020-04-16 21:42:22 +08:00
  anonymous2022
      1
  anonymous2022  
     2020-04-16 21:11:31 +08:00
  gitbook
  Tianqi
      2
  Tianqi  
  OP
     2020-04-16 21:24:11 +08:00
  @anonymous2022 不是这个,这个没有那种颜色和排版的主题
  Tianqi
      3
  Tianqi  
  OP
     2020-04-16 21:26:55 +08:00
  找到了,叫 ReadTheDocs
  also24
      4
  also24  
     2020-04-16 21:28:20 +08:00
  文档工具是 Sphinx,主题是 Read the Docs Sphinx Theme

  https://www.sphinx.org.cn/
  https://github.com/readthedocs/sphinx_rtd_theme
  shinytea2017
      5
  shinytea2017  
     2020-04-16 21:28:48 +08:00
  sphinx_rtd_theme

  gitbook 也可加上这个主题的.
  xiri
      6
  xiri  
     2020-04-16 21:42:22 +08:00
  这个外观只是一个主题而已,有很多程序都能实现这种样式
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   1174 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 51ms · UTC 23:06 · PVG 07:06 · LAX 16:06 · JFK 19:06
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.