V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
liuyupeng
V2EX  ›  随想

有一种找工作叫“tx 虐我千百遍,我待 tx 如初恋”

 •  
 •   liuyupeng · 2020-05-12 09:19:43 +08:00 · 2821 次点击
  这是一个创建于 617 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  背景:坐标成都,住的离 tx 很近。 传媒行业新媒体编辑 4 年从业经验,tx 有一岗位与自己非常契合,马上过年时投了简历,hr 打过电话后说可能要年后才面,然后就没信儿了。 还花了 300 大洋在前程无忧上优化了简历。 事件经过:前天坐地铁去城里上班,路遇一挂 tx 工牌的小哥,我说能帮我投个简历吗哥们儿,他说赶时间不好意思。我说帮我个忙吧十秒钟加个 vx 很快,你伯乐成功了还有奖励?他说抱歉我真的快迟到了。我说好吧好吧谢谢。 到了地铁月台等车,我正跟女朋友吐槽这事儿,猛然抬头看见肩部印有 tx 云 logo 的文化衫,“这不巧了么这!”我又鼓起勇气,跟 tx 云小哥介绍了我的情况,小哥很平静的加了 vx,帮我内推了一下。 然而,昨天 tx 给我打电话,我没接到,因为华为手机备注的是“广告推销”,我最近又在装修房子以为是推销家具的,晚上回家翻通话记录才看到“(腾讯)”俩字,打回去已经没人接了啊啊啊啊啊啊啊!哭泣!! 等会儿我再打回去吧。

  zhjie
      1
  zhjie  
     2020-05-12 09:29:44 +08:00
  不是你找虐吗?
  soulrun
      2
  soulrun  
     2020-05-12 09:33:15 +08:00 via iPhone
  我还以为有个励志的结果
  fyooo
      3
  fyooo  
     2020-05-12 10:46:54 +08:00
  祝福题主,加油,等你后续好消息
  SeanGeek
      4
  SeanGeek  
     2020-05-12 11:03:00 +08:00
  联系我帮你内推:wx:Z29zZWFu ( base64 )
  buds
      5
  buds  
     2020-05-12 11:27:05 +08:00
  内推价值不大,还需自身强大。

  (至少我从不内推任何一个认识的人; 而不认识的内推,可是违背高压线的)
  liuyupeng
      6
  liuyupeng  
  OP
     2020-05-12 11:56:14 +08:00
  @soulrun 我努力有个好结果
  liuyupeng
      7
  liuyupeng  
  OP
     2020-05-12 11:56:35 +08:00
  @SeanGeek 谢谢,已经推了
  liuyupeng
      8
  liuyupeng  
  OP
     2020-05-12 11:57:01 +08:00
  @fyooo 谢谢鼓励:)
  bottleimp
      9
  bottleimp  
     2020-05-12 12:33:24 +08:00 via iPhone
  @buds 现在高压线这么多了?不认识的内推都算高压线了?
  SeanGeek
      10
  SeanGeek  
     2020-05-12 15:39:10 +08:00
  @buds 你来说说是哪一条高压线
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1117 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 110ms · UTC 22:11 · PVG 06:11 · LAX 14:11 · JFK 17:11
  ♥ Do have faith in what you're doing.