V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
yunpyy
V2EX  ›  体育运动

继格瓦拉之后。。。

 •  
 •   yunpyy · 2020-07-27 18:01:23 +08:00 · 2681 次点击
  这是一个创建于 540 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  人在上海,想问下现在在线预订打羽毛球的 APP 有哪些好用的? PS 趣运动选择真的好少啊。。。

  3 条回复    2020-07-27 19:58:20 +08:00
  th00000
      1
  th00000  
     2020-07-27 18:04:17 +08:00   ❤️ 2
  原谅我看成了 窃·格瓦拉
  diyhi
      2
  diyhi  
     2020-07-27 18:06:23 +08:00
  同楼上, 我也以为是在说不打工运动发起人
  loginbygoogle
      3
  loginbygoogle  
     2020-07-27 19:58:20 +08:00 via iPhone
  还以为楼主电瓶车没了,害我白担心
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1349 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 18:32 · PVG 02:32 · LAX 10:32 · JFK 13:32
  ♥ Do have faith in what you're doing.