V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
tuimaochang
V2EX  ›  macOS

MacOS Big Sur 可用深信服 EasyConnect 7.6.7

 •  
 •   tuimaochang · 2020-11-13 23:28:54 +08:00 · 2710 次点击
  这是一个创建于 386 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  看了下深信服的论坛,一直没什么回复。于是冒死更新了一下,替大家踩个坑

  4 条回复    2020-11-17 11:09:01 +08:00
  guisheng
      1
  guisheng  
     2020-11-14 16:55:06 +08:00
  老哥能分享下安装包么。
  Kaol
      2
  Kaol  
     2020-11-16 22:34:57 +08:00
  同求安装包,谢谢!
  tuimaochang
      3
  tuimaochang  
  OP
     2020-11-16 23:44:46 +08:00   ❤️ 1
  @Kaol @guisheng 已更新
  guisheng
      4
  guisheng  
     2020-11-17 11:09:01 +08:00
  The VPN server software is too low and does not support downloading client.

  不行哦。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1429 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 17:39 · PVG 01:39 · LAX 09:39 · JFK 12:39
  ♥ Do have faith in what you're doing.