V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Leszeu
V2EX  ›  微软

Office365 家庭版发车了,需要的赶紧上车了

 •  
 •   Leszeu · 2020-11-24 12:02:53 +08:00 · 1568 次点击
  这是一个创建于 583 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  今天刚续订的 Office 家庭版,到 2021 年 12 月 6 日过期,还有 3 个车位,每个车位 35 元,需要的加我 QQ

  QQ:MjUwMTI4MjY3

  第 1 条附言  ·  2020-11-24 13:50:25 +08:00
  还剩最后一个车位,上车的赶紧咯
  第 2 条附言  ·  2020-12-14 08:32:44 +08:00
  已经没有车位了,结帖
  6 条回复    2020-12-15 11:25:55 +08:00
  Leszeu
      1
  Leszeu  
  OP
     2020-11-24 12:29:39 +08:00
  还有最后一个车位
  ihaveabigdoor
      2
  ihaveabigdoor  
     2020-12-13 11:45:05 +08:00
  为啥只要 35 啊,不是 6 个人一共 498 吗?
  ihaveabigdoor
      3
  ihaveabigdoor  
     2020-12-13 11:46:16 +08:00
  不懂就问一下,这种联系方式都是通过什么加密的
  pxw2002
      4
  pxw2002  
     2020-12-13 17:35:04 +08:00   ❤️ 1
  xysech
      5
  xysech  
     2020-12-15 11:24:28 +08:00
  想问一下楼主,在哪买的 Office 家庭版? 35*6=216,好便宜哎
  Leszeu
      6
  Leszeu  
  OP
     2020-12-15 11:25:55 +08:00
  @xysech 某宝买的续费序列号
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2160 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 16:19 · PVG 00:19 · LAX 09:19 · JFK 12:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.