V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Bobibe
V2EX  ›  Nintendo Switch

各位主账号是哪个区的呢?

 •  
 •   Bobibe · 323 天前 · 1502 次点击
  这是一个创建于 323 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  现在用的是港区,看到 NGA 上有人账号莫名出问题,港区客服效率很低;新系统的 Online 按钮不可用,有些不舒服。
  6 条回复    2020-12-16 18:16:07 +08:00
  KennyMcCormick
      1
  KennyMcCormick   322 天前 via iPhone
  美区
  pythonzz
      2
  pythonzz   321 天前
  怎么看是哪个区啊?
  tiancaixiaoy
      3
  tiancaixiaoy   321 天前
  常用港服,剩下一个美服就是用来看打折的,日服太贵了
  maweihao999
      4
  maweihao999   321 天前
  澳区,便宜
  garyEzClap
      5
  garyEzClap   320 天前
  就一个账号, 随时切换
  Bobibe
      6
  Bobibe   312 天前
  @pythonzz 这个网站( https://accounts.nintendo.com/),或者进 eshop,在哪个区就是哪的语言。
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2171 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 15:21 · PVG 23:21 · LAX 08:21 · JFK 11:21
  ♥ Do have faith in what you're doing.