V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
infun
V2EX  ›  上海

2 号线 淞虹路 次卧转租

 •  
 •   infun · 316 天前 · 1201 次点击
  这是一个创建于 316 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  如题,定威小区,朝北次卧,可以办居住证
  已经腾出来了,现在就可以住
  5 条回复    2020-12-14 09:38:00 +08:00
  niaoren
      1
  niaoren   316 天前
  目测每月 5000+
  infun
      2
  infun   316 天前
  @niaoren 朝北次卧怎么会 5000+?

  2000 一个月
  Aaron2019
      3
  Aaron2019   316 天前 via Android
  有图吗老哥
  infun
      4
  infun   316 天前 via Android
  @Aaron2019
  可以加我微信
  Y2hlbnBleQ==
  infun
      5
  infun   314 天前
  转租这么难啊 难过
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1878 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 81ms · UTC 16:15 · PVG 00:15 · LAX 09:15 · JFK 12:15
  ♥ Do have faith in what you're doing.