V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
359889741
V2EX  ›  程序员

求个 Cloudera cdh 能下载的链接

 •  
 •   359889741 · 2021-03-04 19:14:19 +08:00 · 848 次点击
  这是一个创建于 447 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  能免费下载的那种,版本不限

  8 条回复    2021-04-01 15:00:11 +08:00
  qihu3721
      1
  qihu3721  
     2021-03-05 06:14:54 +08:00
  359889741
      2
  359889741  
  OP
     2021-03-05 09:41:05 +08:00
  @qihu3721 官网现在需要提供用户名密码校验才能下载啊
  qihu3721
      3
  qihu3721  
     2021-03-05 10:10:09 +08:00
  @359889741 网页是可以打开的,看来只有手动下载了。
  uxstone
      4
  uxstone  
     2021-03-28 01:03:17 +08:00
  还有 cdh6 的安装包么?
  359889741
      5
  359889741  
  OP
     2021-03-29 14:52:15 +08:00
  只能到网上找下载资源了
  yehoha
      6
  yehoha  
     2021-04-01 14:39:52 +08:00
  @qihu3721 有 cdh5,6 的么。。这个 4 太老了
  yehoha
      7
  yehoha  
     2021-04-01 14:40:05 +08:00
  @359889741 楼主有找到吗
  359889741
      8
  359889741  
  OP
     2021-04-01 15:00:11 +08:00
  @yehoha 网上买了一个
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3996 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 07:10 · PVG 15:10 · LAX 00:10 · JFK 03:10
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.