V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
sorcerer
V2EX  ›  问与答

找一个编程语言语法对比网站

 •  
 •   sorcerer · 323 天前 · 1630 次点击
  这是一个创建于 323 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  之前在 v2 上看到过一个快速入门某个编程语言的网站,通过对比两个不同语言的语法来快速入门,我印象中好像是 js 的入门,那个网站页面的左边是 js 的语法,右边是 java 的语法,现在找不到了,在 v2 上搜了一下也没搜到。。。

  7 条回复    2021-03-26 22:07:16 +08:00
  nyfwan123
      1
  nyfwan123  
     323 天前   ❤️ 2
  来来来,你需要这个
  https://hyperpolyglot.org/scripting
  sorcerer
      3
  sorcerer  
  OP
     323 天前
  @nyfwan123
  @Rwing 先谢谢二位,但是这两个网站我都在 v2 上靠搜索搜到过。我印象中的那个网站貌似不是这两个
  lcc142625
      4
  lcc142625  
     323 天前
  https://programming-idioms.org/cheatsheet/Go
  看下这个,我之前用的这个
  marcong95
      5
  marcong95  
     323 天前
  如果不是非要对比的话,https://learnxinyminutes.com 如何
  ji39
      6
  ji39  
     322 天前
  谢谢
  shanex
      7
  shanex  
     304 天前
  楼主找到了吗,见过的也不是楼上给的链接,
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4021 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 01:45 · PVG 09:45 · LAX 17:45 · JFK 20:45
  ♥ Do have faith in what you're doing.