V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
supermoonie
V2EX  ›  郑州

郑州码农买房上车群 老乡 该回家了

 •  
 •   supermoonie · 272 天前 · 1537 次点击
  这是一个创建于 272 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  1,不地域攻击。

  2,不淫秽色情。

  3,无广告。拒绝任何形式的个人技术公众号,或者美团,饿了么等红包链接,拒绝 pdd 砍刀链接,拒绝以引流为目的的咸鱼链接,拒绝无缘无故的突然往群里发游戏链接邀请。拒绝微信读书链接。

  4,不为菊花和 apple 争吵、不为安卓和 ios 争吵。

  5,纯交流房产信息。目前暂不希望有职业房产中介介入,后面如果大家需要,可以适当引入。

  6,理性讨论,拒绝争吵。对不同的声音有包容性。

  7,本群基本的目的是上车。对现在的房产市场有异议,对现行政策、货币有异议的。不建议加入。

  8,男女平等,不女权,不大男子主义。不辱骂异性。

  9, 对邀请的朋友负责,如果群员邀请的朋友触犯群规,对邀请人一并同等处理方式处理。

  10,对违反 0,1,2,3,8,11 条的群员,管理员可以不经警告直接踢出。

  11,为维护良好聊天秩序,请勿频繁使用特定关键词。如:暴跌,暴涨,救我等不限特定关键词。

  12,谨慎添加好友,目前无法辨识所有人的目的,请大家私底下谨慎添加好友。如果有非法牟利为目的,欢迎举报。

  二维码

  54 条回复    2021-11-15 18:38:20 +08:00
  springlovvol
      1
  springlovvol  
     261 天前
  二维码不显示了
  supermoonie
      2
  supermoonie  
  OP
     261 天前 via iPhone
  @springlovvol 二维码过期了 留一下微信吧,我拉你
  jamme
      3
  jamme  
     242 天前
  求拉,谢谢 c2psam0xMjM=
  zhang707829996
      4
  zhang707829996  
     242 天前
  图裂了 大兄弟
  supermoonie
      5
  supermoonie  
  OP
     242 天前 via iPhone
  @zhang707829996 二维码过期,图片删掉了,需要的话留个微信,拉你进群
  zhang707829996
      6
  zhang707829996  
     241 天前
  @supermoonie yi_zhang_lh
  leapV3
      7
  leapV3  
     241 天前
  求拉,谢谢 YWRkX2pj
  VTEX9527
      8
  VTEX9527  
     239 天前 via Android
  求拉,感谢 vx:ZmxzcHNj
  zsy979
      9
  zsy979  
     237 天前
  求拉,谢谢 vx(base64) MTM1MjM1MDEwODA=
  lin98
      10
  lin98  
     237 天前
  wx:MTgzMTc4Mjk5Mjg=
  supermoonie
      11
  supermoonie  
  OP
     236 天前 via iPhone
  @zsy979 已拉
  supermoonie
      12
  supermoonie  
  OP
     236 天前 via iPhone
  @lin98 已拉
  NickLuan
      13
  NickLuan  
     230 天前
  求拉,感谢 Q2Fyc29uTHVhbg==
  huhuhuyes
      14
  huhuhuyes  
     229 天前
  求拉,感谢 vx(base64) c2lyRWxmbWFuCiA=
  dttzmm
      15
  dttzmm  
     221 天前 via Android
  求拉,感谢 vx(base64) TXJaaGFvbW0
  sgiyy
      16
  sgiyy  
     213 天前
  求拉,感谢 vx: Z3Vvc2h1YWk2NTEx
  baozi23
      17
  baozi23  
     212 天前
  求拉,感谢 vx:YTEwMjA5NDgwNjQ=
  wzq001
      18
  wzq001  
     203 天前
  对不起,挖坟了,但还是希望拉进群,vx: Y29ybmVyMjAz
  whyso
      19
  whyso  
     203 天前
  求拉,感谢 vx:ZWNob2VkNg==
  ershu7
      20
  ershu7  
     196 天前
  求拉,vx:dHdlbHZlX3d5 感谢
  kunnnnn
      21
  kunnnnn  
     196 天前
  求拉,感谢: ZGJkbGVfNTIy
  pke
      22
  pke  
     194 天前
  求拉,感谢 bHh5YW5n
  midone
      23
  midone  
     187 天前
  上车了,谢谢。aHBmNTY4MzQ3MjIzCg==
  saigo
      24
  saigo  
     177 天前
  求拉 RW5jbzE5OTI=
  lingluoyu
      25
  lingluoyu  
     167 天前
  求拉 TG9vcF9TdXA=
  cy2020
      26
  cy2020  
     153 天前
  求拉 联系方式(某加密方法): MTM2OTExNTgyMDE=
  sky11303
      27
  sky11303  
     130 天前
  拉一下,谢谢。 sky11303
  supermoonie
      28
  supermoonie  
  OP
     129 天前 via iPhone
  @sky11303 已拉
  wawazxr
      29
  wawazxr  
     124 天前
  求拉,谢谢 wx: zjcdxzy
  supermoonie
      30
  supermoonie  
  OP
     124 天前 via iPhone
  @wawazxr 已加
  Sunkz
      31
  Sunkz  
     119 天前
  求拉 MTkxMTAzOTU2NTA=
  youngzhaojia
      32
  youngzhaojia  
     109 天前
  谢谢,eW91bmdmbHkyMw==
  ZeroV
      33
  ZeroV  
     109 天前
  求拉 谢谢 TS1DaHVuUWl1
  supermoonie
      34
  supermoonie  
  OP
     109 天前 via iPhone
  @ZeroV 已拉
  tghoul
      35
  tghoul  
     96 天前
  同老乡,麻烦楼主拉一下,谢谢 NjQ5MjY5OTEz
  supermoonie
      36
  supermoonie  
  OP
     96 天前 via iPhone
  @tghoul 已拉
  syc001
      37
  syc001  
     94 天前
  求啦 谢谢 U1lDTDUzODY=
  right12
      38
  right12  
     90 天前
  求拉 谢谢 bGl1X21haXRlbmc=
  supermoonie
      39
  supermoonie  
  OP
     90 天前 via iPhone
  @right12 已加
  saigo
      40
  saigo  
     84 天前
  @supermoonie 再拉我一次 RW5jbzE5OTI=
  xiaon
      41
  xiaon  
     83 天前
  老乡,求拉,谢谢 eGlhb2ppa3Vu
  abc5652159
      42
  abc5652159  
     80 天前
  求拉,谢谢,eWFzdW8wODA4MDg= @supermoonie
  supermoonie
      43
  supermoonie  
  OP
     80 天前 via iPhone
  @abc5652159 已加
  hiahiahiahia
      44
  hiahiahiahia  
     64 天前
  求拉,谢谢
  YnVpbGRfcHJvamVjdA==
  Great233
      45
  Great233  
     58 天前
  求拉 谢谢
  YWJ0c3dpYXRoMjMz
  supermoonie
      46
  supermoonie  
  OP
     58 天前 via iPhone
  @hiahiahiahia 用户不存在
  supermoonie
      47
  supermoonie  
  OP
     58 天前 via iPhone
  @Great233 已加
  hiahiahiahia
      48
  hiahiahiahia  
     58 天前
  @supermoonie cmVidWlsZF9wcm9qZWN0
  cjxb7638
      49
  cjxb7638  
     46 天前
  求拉,谢谢 Q2hyaXNfNzYzOA==
  zhangwugui
      50
  zhangwugui  
     45 天前
  求拉,微信:my199284
  supermoonie
      51
  supermoonie  
  OP
     45 天前 via iPhone
  @zhangwugui 已加
  mafeifan
      52
  mafeifan  
     24 天前 via iPhone
  微信 mafei327826
  monkey00
      53
  monkey00  
     22 天前
  求拉 V:d2ItMTk0OTEwMDE=
  supermoonie
      54
  supermoonie  
  OP
     21 天前
  @monkey00 #53 已加
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2797 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 12:06 · PVG 20:06 · LAX 04:06 · JFK 07:06
  ♥ Do have faith in what you're doing.