V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
yangzh
V2EX  ›  问与答

怎样学 angular js?

 •  
 •   yangzh · 2013-07-31 18:53:29 +08:00 · 4059 次点击
  这是一个创建于 3050 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  官方 tutorial 很难的样子。demo 很少的样子。
  10 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  nixzhu
      1
  nixzhu  
     2013-07-31 22:14:26 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  http://www.ituring.com.cn/article/15771 这里有个翻译版教程,再看看 http://weblogs.asp.net/dwahlin/archive/2013/07/30/angularjs-in-60-ish-minutes-the-ebook.aspx 这里的视频,注意“指令”,然后实践,记得用 angularjs-seed ,再加官方文档使用各种内置指令等。
  yangzh
      2
  yangzh  
  OP
     2013-07-31 22:44:34 +08:00
  @nixzhu 好资源
  clino
      3
  clino  
     2013-07-31 22:49:50 +08:00   ❤️ 1
  clino
      4
  clino  
     2013-07-31 22:52:05 +08:00
  另外正在用 uliweb 把里面的例子都实现一下,完成以后放出来,不过照最近这种速度可能要很久才能完成
  coolzilj
      5
  coolzilj  
     2013-07-31 22:57:45 +08:00   ❤️ 2
  要学就必须去写,干看不写没用,边看别人的实例代码边学效率才高。

  https://github.com/coolzilj/angular-experiments

  之前边学边做的小实验,比较零散,于是做了一个小集合,
  入门缺的就是例子嘛,希望对你有点帮助。
  exoticknight
      6
  exoticknight  
     2013-08-02 01:06:16 +08:00   ❤️ 1
  动手实践最重要
  levey
      7
  levey  
     2013-08-02 08:24:12 +08:00   ❤️ 1
  官方 Tutorials 是我看过最好学的之一...
  jinwyp
      8
  jinwyp  
     2013-08-05 23:24:24 +08:00   ❤️ 1
  www.angulargirl.com, 建议直接看视频
  insraq
      9
  insraq  
     2013-08-06 00:07:10 +08:00   ❤️ 1
  This is quite useful: http://www.thinkster.io/
  saharabear
      10
  saharabear  
     2013-08-06 00:56:01 +08:00
  @coolzilj 感谢已送,内容不错。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3071 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 04:56 · PVG 12:56 · LAX 20:56 · JFK 23:56
  ♥ Do have faith in what you're doing.