V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
guangzhouxg
V2EX  ›  职场话题

腾讯 9 级总包一般在多少?

 •  1
   
 •   guangzhouxg · 251 天前 · 1478 次点击
  这是一个创建于 251 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  现在总包 38,要 55 怎么样。面试聊得比较顺利。

  7 条回复    2021-05-19 20:54:10 +08:00
  ebingtel
      1
  ebingtel  
     251 天前
  不知道有没有 30%的上限限制
  Annie0506
      2
  Annie0506  
     251 天前
  我知道的两个 T9,一个 65 (有股票),一个 60 (无股票)。
  guangzhouxg
      3
  guangzhouxg  
  OP
     251 天前
  @Annie0506 谢谢,这些大佬都是几年经验呢
  Annie0506
      4
  Annie0506  
     250 天前
  @guangzhouxg 7-8 年左右吧
  daimazha
      5
  daimazha  
     250 天前
  60 左右,还是会看上一家的总包的
  guangzhouxg
      6
  guangzhouxg  
  OP
     250 天前
  我擦,聊薪资的时候要 55 都感觉悬
  guangzhouxg
      7
  guangzhouxg  
  OP
     250 天前
  打扰了,腾讯只给定到 8 级
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1191 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 19:43 · PVG 03:43 · LAX 11:43 · JFK 14:43
  ♥ Do have faith in what you're doing.