V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
ryuutanyou
V2EX  ›  问与答

不懂就问?现在有哪些公司已经配备了升降桌,人体工学椅和 4K 显示器这些装备了?

 •  
 •   ryuutanyou · 77 天前 · 745 次点击
  这是一个创建于 77 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  7 条回复    2021-05-21 11:37:38 +08:00
  yhxx
      1
  yhxx   77 天前
  淘宝有工学椅,4K 显示器在路上了
  升降桌没有
  pxiphx
      2
  pxiphx   77 天前
  阿里有工学椅,4K 显示器,MacBook Pro,没有升降桌
  自己买升降桌 600 元
  ShuoHui
      3
  ShuoHui   77 天前 via iPhone
  AppSo 好像有升降桌
  yitingbai
      4
  yitingbai   77 天前
  我不信公司会配这些, 我不信, 我不信
  Mirage09
      5
  Mirage09   77 天前 via iPhone
  微软有升降桌和工学椅,但是没 4k 显示器
  shpkng
      6
  shpkng   77 天前
  ZenJoy 都有,不过我没去
  custom
      7
  custom   76 天前
  微软除了 4k 都有,显示器可以自备
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2330 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 13:33 · PVG 21:33 · LAX 06:33 · JFK 09:33
  ♥ Do have faith in what you're doing.