V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
reng
V2EX  ›  求职

求一个前端职位 base 珠三角, 3-5 年工作经验

 •  
 •   reng · 177 天前 · 1314 次点击
  这是一个创建于 177 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  哪位大佬可以推荐下珠三角的前端职位啊,3-5 年工作经验的,希望双休~ 可以戳站点 https://jimmyarea.com 了解本人
  18 条回复    2021-06-25 12:17:51 +08:00
  cuvii
      1
  cuvii   177 天前
  vx 加你了
  reng
      2
  reng   177 天前
  @cuvii 👌
  virgoartemis
      3
  virgoartemis   177 天前
  @reng 团队在招人,外企双休福利多 https://www.v2ex.com/t/779383
  reng
      4
  reng   177 天前
  @virgoartemis 嗯嗯,我了解下
  keepfool
      5
  keepfool   177 天前
  @reng
  我们这里前端有不少 HC,外企 WLB,假期 22+天起,JD 可以看这个帖子。
  https://v2ex.com/t/776832

  另外,我也加你微信了
  reng
      6
  reng   177 天前
  @keepfool 好嘞
  EarthWorm
      7
  EarthWorm   177 天前
  大佬 交易所来看看么?可远程工作。https://www.v2ex.com/t/779764#reply13
  WX:VG8gbGl2ZQ (明文直接搜索即可)
  reng
      8
  reng   177 天前
  @EarthWorm 我了解下
  arslion
      9
  arslion   175 天前
  网站右上角有个笔误:登陆 -> 登录
  reng
      10
  reng   175 天前
  @arslion 谢谢提醒,已更正
  xff1874
      11
  xff1874   174 天前
  大佬,杭州考虑不,云音乐。
  reng
      12
  reng   174 天前
  @xff1874 谢大佬,不考虑珠三角以外的哈
  muyunyun
      13
  muyunyun   174 天前
  兄弟 拼多多考虑么, 已加微信, JD 可以看 https://github.com/MuYunyun/blog/issues/35
  reng
      14
  reng   173 天前
  @muyunyun 上海有点远,就不去尝试了。加个好友,哈哈哈
  reng
      15
  reng   171 天前
  更新下信息:跟前辈聊天惊醒-考虑到现实问题,缩小下范围,珠三角 => 只考虑广州和佛山的职位
  Aidenboss
      16
  Aidenboss   171 天前
  大佬,深圳考虑吗?
  reng
      17
  reng   171 天前
  @Aidenboss 谢谢 Aidenboss,只考虑广州和佛山的。跟前辈们聊了下,还是得回归现实啊。标题珠三角范围缩小到 => 广佛
  reng
      18
  reng   156 天前
  本帖于 2021 年 06 月 25 日失效,谢谢
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4073 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 03:15 · PVG 11:15 · LAX 19:15 · JFK 22:15
  ♥ Do have faith in what you're doing.