V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
hkezh
V2EX  ›  微信

旧微信号了改了,新微信号可以给新号注册吗

 •  
 •   hkezh · 161 天前 via iPhone · 725 次点击
  这是一个创建于 161 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  两个微信,旧微信的自定义微信号(字母数字组合那个)改成别的,新微信号可以用旧的这个“微信号”吗
  4 条回复    2021-06-23 00:05:45 +08:00
  kytrun
      1
  kytrun   161 天前 via Android
  帮助里最后一条:不能
  Nangle
      2
  Nangle   161 天前
  想多了,不能
  hkezh
      3
  hkezh   161 天前 via iPhone
  那完了…那这个曾经用过的“微信 ID”就蒸发了?
  Suigintou
      4
  Suigintou   161 天前 via iPhone
  @hkezh 有个 cd 期,需要等上一年好像。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1107 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 22:14 · PVG 06:14 · LAX 14:14 · JFK 17:14
  ♥ Do have faith in what you're doing.