V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
如果你希望学习 CDN 相关知识,那么建议你可以遍历以下软件的说明文档。
NGINX
cURL
huacx
V2EX  ›  CDN

‘aligreen’ 这个 user-agent 有么有见过的?

 •  
 •   huacx · 157 天前 · 1048 次点击
  这是一个创建于 157 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  这个请求是做什么的?

  3 条回复    2021-06-29 22:00:40 +08:00
  wzhpro
      1
  wzhpro  
     157 天前   ❤️ 1
  疑似 阿里绿网
  diaosi
      2
  diaosi  
     157 天前 via iPhone
  @wzhpro 哈哈哈哈哈哈哈
  huacx
      3
  huacx  
  OP
     155 天前
  @wzhpro 阿里绿网的爬虫??
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3802 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 03:37 · PVG 11:37 · LAX 19:37 · JFK 22:37
  ♥ Do have faith in what you're doing.