V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
fangx1120
V2EX  ›  上海

哈啰出行的到店团购真的好便宜呀,可惜只开了上海。

 •  
 •   fangx1120 · 127 天前 · 1610 次点击
  这是一个创建于 127 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  113 天前
  可以扫一下我的头像,咖啡只要 3.8
  10 条回复    2021-08-14 09:14:41 +08:00
  wanqiuyao
      1
  wanqiuyao  
     126 天前 via iPhone
  内容呢?
  Jormin
      2
  Jormin  
     126 天前 via iPhone
  my 是你吗?
  xf2506
      3
  xf2506  
     126 天前
  @wanqiuyao 内容在楼主头像里🐶
  fangx1120
      4
  fangx1120  
  OP
     125 天前
  @Jormin my 是 mingyi ?
  fangx1120
      5
  fangx1120  
  OP
     125 天前
  上海的小伙伴 可以扫我头像 可以进入哈啰生活的首页看看 充话费 100 元减去返利只要 92 块貌似
  Jormin
      6
  Jormin  
     125 天前 via iPhone
  @fangx1120 笑死……
  fangx1120
      7
  fangx1120  
  OP
     125 天前
  @Jormin 😂 你系 who
  dko
      8
  dko  
     122 天前
  都是同事,my 你发推广好拼啊
  fangx1120
      9
  fangx1120  
  OP
     113 天前
  !!!
  netshell
      10
  netshell  
     110 天前
  我也有码~~扫我
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2192 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 16:00 · PVG 00:00 · LAX 08:00 · JFK 11:00
  ♥ Do have faith in what you're doing.