V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
sh4w
V2EX  ›  职场话题

面试没过让走外包?

 •  
 •   sh4w · 219 天前 · 2734 次点击
  这是一个创建于 219 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  应届毕业生一枚,目前在一家小公司,上个星期面了网易,三面挂了,今天二面面试官打电话来问我愿不愿意走外包。
  想问下大家对这种情况怎么看?
  第 1 条附言  ·  219 天前
  参考大家的意见,不打算再聊了
  18 条回复    2021-10-21 11:46:53 +08:00
  DrJoseph
      1
  DrJoseph  
     219 天前   ❤️ 5
  让他滚蛋,现在网易给钱少还高姿态,不知道哪来的自信
  wenqiang1208
      2
  wenqiang1208  
     219 天前
  再努力努力,换个稍微大点的公司
  ReferenceE
      3
  ReferenceE  
     219 天前 via Android
  快跑
  XD2333
      4
  XD2333  
     219 天前
  不理
  chunXD
      5
  chunXD  
     219 天前   ❤️ 2
  谁知道是真的没过还是本来就是想招一个外包职位的
  lyz1990
      6
  lyz1990  
     219 天前
  这种一般都是本来就是外包岗位
  newbieRenew
      7
  newbieRenew  
     219 天前 via iPhone
  外包公司一概不去
  maskerTUI
      8
  maskerTUI  
     219 天前   ❤️ 4
  估计本来就是个外包岗位,逗你玩的
  dethan
      9
  dethan  
     219 天前 via Android
  还没进去就开始 pua 了啊
  CallMeReznov
      10
  CallMeReznov  
     219 天前
  还是年轻,明显是套路,初入社会,先学人性.
  fiypig
      11
  fiypig  
     219 天前
  你应届生 好机会选择 ,走什么外包
  meteor957
      12
  meteor957  
     219 天前
  让他滚
  kiritoxf
      13
  kiritoxf  
     218 天前
  我觉得你要是还没其它的 offer,可以先拿一个啊,去不去另说
  huruwo
      14
  huruwo  
     218 天前
  去当二等人?外包不许吃公司零食你记得吗
  rick2c
      15
  rick2c  
     218 天前
  大厂还可以,网易就算了吧
  xiaoqiao24
      16
  xiaoqiao24  
     218 天前
  外包一概面谈
  xiaoqiao24
      17
  xiaoqiao24  
     218 天前
  打错了,是一概免谈
  Justin13
      18
  Justin13  
     217 天前 via Android
  别被忽悠了,外包可是大污点
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2925 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 14:33 · PVG 22:33 · LAX 07:33 · JFK 10:33
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.