V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
hec990
V2EX  ›  求职

还有深圳小公司招前端

 •  
 •   hec990 · 54 天前 · 1383 次点击
  这是一个创建于 54 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  9 条回复    2021-12-28 10:54:24 +08:00
  hec990
      1
  hec990  
  OP
     54 天前
  发错了,还有深圳小公司招前端么?有的话留言邮箱,我给您发简历
  neochen13
      2
  neochen13  
     54 天前 via Android
  boss 直聘一大把
  amandalee
      3
  amandalee  
     54 天前
  发一个给我吧 [email protected]
  duruoduruo1258
      4
  duruoduruo1258  
     53 天前
  [email protected]
  来份简历
  wujiyongheng
      5
  wujiyongheng  
     47 天前
  来份简历吧,[email protected]
  newswipidea
      6
  newswipidea  
     46 天前
  Bijiabo
      7
  Bijiabo  
     40 天前
  YmV2aXNAYWNmbG93LmNvbQ==

  base64 解码
  duruoduruo1258
      8
  duruoduruo1258  
     38 天前
  423078558 at qq
  erevus
      9
  erevus  
     19 天前
  YnVnQGxpbnV4LmNvbQ==
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2376 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 09:53 · PVG 17:53 · LAX 01:53 · JFK 04:53
  ♥ Do have faith in what you're doing.