V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
gege24
V2EX  ›  西安

北漂(即将/计划)返西安

 •  
 •   gege24 · 2021-12-16 09:46:56 +08:00 · 3025 次点击
  这是一个创建于 646 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  北漂 8 年,计划返西安,虚心学习,展望未来,丝绸之路,共同学习,共同交流,最终实现富裕,有兴趣可以进群交流。https://s3.bmp.ovh/imgs/2021/12/470760e603b90a4f.jpg

  10 条回复    2023-01-05 15:43:56 +08:00
  gege24
      1
  gege24  
  OP
     2021-12-16 09:59:45 +08:00
  火热顶起
  gege24
      2
  gege24  
  OP
     2021-12-16 10:01:35 +08:00
  西--安
  markmx
      3
  markmx  
     2022-01-05 16:13:03 +08:00
  过期了
  gege24
      4
  gege24  
  OP
     2022-01-05 16:26:11 +08:00
  @
  @markmx #3
  hawq
      5
  hawq  
     2022-02-08 16:20:32 +08:00
  过期了。。。。
  solitudeyu
      6
  solitudeyu  
     2022-02-09 12:14:09 +08:00
  过期了
  zhanggang807
      7
  zhanggang807  
     2022-03-15 10:59:35 +08:00
  过期了
  QinWang
      8
  QinWang  
     2022-05-13 18:05:22 +08:00
  QQ 群不像么,不会过期
  Turingming
      9
  Turingming  
     336 天前
  伙计,拉我一下
  Taoman
      10
  Taoman  
     260 天前
  拉一下
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2475 人在线   最高记录 5930   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 04:22 · PVG 12:22 · LAX 21:22 · JFK 00:22
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.