V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
MarkTonyFromMars
V2EX  ›  GitHub

做了一个 Android GitHub app 各位有兴趣提前体验一下吗 送 20 个优惠码

 •  
 •   MarkTonyFromMars · 110 天前 · 1610 次点击
  这是一个创建于 110 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  Timeline Profile Repository
  Timeline 2ec92a41bf287c7ccce541b854e562 Repository

  web 链接: https://play.google.com/apps/testing/io.github.tonnyl.moka

  android 可以直接点击: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.github.tonnyl.moka

  FDM5H3G8CLB7PMU9TJZXDBF

  1YKY4VSQ12DCLGH60H5S0RU

  PRTQ56Y1YGVJLHCNNDUBTY9

  011Z8JU45Y7ZR2TE6AA3VZG

  WMTEDMWGUSJX1ZKSVNPTSHP

  SRQ66433MY80E0K5WKE07RH

  L8DDW48UJLV0VU8J12CHDVX

  3Y0R110NTA48KZS7C5AL6QB

  6H377D5ACKK94WU40CC7XD4

  PTJS1YLSQZG1KXP7JJSKXTS

  SLNX79PEPFU6V4PGNKFKPDJ

  TM3Y9W99X93DU8PF817XSYD

  YFNQQE8HKN7JCK6TK2A7G3T

  5J9AGJJEF01M744RMVYZ1S2

  UASUZ1YJFW519NL2237CCYM

  Z9NJ8RJ20LY2ZBXPPNP1ESK

  2AEPCBSZHC6R3RTFP0BBXS0

  MTVZ1LR88E69HE2CKW96YQY

  3REHK9ANCM2BDVT4M7QV2QP

  XGLWL5MQ4KHPF0XEV2M0AZ9

  23 条回复    2022-03-10 15:31:36 +08:00
  jiezhi
      1
  jiezhi  
     110 天前
  感谢,第一个 FDM5H3G8CLB7PMU9TJZXDBF 已用

  回家用安卓机安装体验下。
  shuxhan
      2
  shuxhan  
     110 天前
  第二个 1YKY4VSQ12DCLGH60H5S0RU 已用

  正在安装体验
  linglin0924
      3
  linglin0924  
     110 天前
  UASUZ1YJFW519NL2237CCYM

  已用,多谢楼主
  superset
      4
  superset  
     110 天前 via Android
  3REHK9ANCM2BDVT4M7QV2QP 多谢楼主
  loshine1992
      5
  loshine1992  
     110 天前
  WMTEDMWGUSJX1ZKSVNPTSHP

  已用,感恩
  Troevil
      6
  Troevil  
     110 天前
  SRQ66433MY80E0K5WKE07RH 已使用 感谢
  gstqc
      7
  gstqc  
     110 天前 via Android
  3Y0R110NTA48KZS7C5AL6QB
  已用
  jeanz
      8
  jeanz  
     110 天前 via Android
  6H377D5ACKK94WU40CC7XD4 已使用 感谢
  registerrr
      9
  registerrr  
     110 天前
  Z9NJ8RJ20LY2ZBXPPNP1ESK 已用 感谢
  hccsoul
      10
  hccsoul  
     110 天前
  YFNQQE8HKN7JCK6TK2A7G3T 已自用 谢谢分享
  AlexShui
      11
  AlexShui  
     110 天前 via Android
  L8DDW48UJLV0VU8J12CHDVX 已用 感谢
  Darnix
      12
  Darnix  
     110 天前
  SLNX79PEPFU6V4PGNKFKPDJ 已用,感谢分享!
  leiletter
      13
  leiletter  
     110 天前 via Android
  感谢
  011Z8JU45Y7ZR2TE6AA3VZG 已用
  aitaii
      14
  aitaii  
     110 天前
  各位,与官方的有什么区别介绍一下吗
  20210610204811
      15
  20210610204811  
     110 天前
  貌似没了。
  MarkTonyFromMars
      16
  MarkTonyFromMars  
  OP
     110 天前
  @20210610204811
  29M5AL43TJ1H5XM76J55ZKT
  0ZPE7CVM70FT0UC4XUKW5QG
  MarkTonyFromMars
      17
  MarkTonyFromMars  
  OP
     110 天前
  @aitaii
  1. 能看 activity
  2. 能看正经的 trending
  3. 多账户登录等等 需要的话可以给你一个码 体验一下 反正也不花钱的
  CodeM
      18
  CodeM  
     110 天前
  0ZPE7CVM70FT0UC4XUKW5QG
  已用,感谢
  also24
      19
  also24  
     110 天前
  29M5AL43TJ1H5XM76J55ZKT
  已用,感谢
  vsitebon
      20
  vsitebon  
     110 天前
  感谢,用了一个
  aitaii
      21
  aitaii  
     109 天前
  @MarkTonyFromMars 感谢,想试用看看
  MarkTonyFromMars
      22
  MarkTonyFromMars  
  OP
     109 天前
  @aitaii 7EPQNVN1UJZ5LWY2GAJF36T
  aitaii
      23
  aitaii  
     108 天前
  无语,被其他人用了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1038 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 19:33 · PVG 03:33 · LAX 12:33 · JFK 15:33
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.