V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
yescola
V2EX  ›  macOS

pap.er 壁纸 App 更新了。

 •  
 •   yescola · 167 天前 · 1234 次点击
  这是一个创建于 167 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  以前各种 BUG 不断,总之就是很久没更新了,起码是一年以上,所以后来卸载掉了。 下载了新版试了试,还是熟悉的界面,BUG 没了。挺好的,小巧合用,恰如其分。

  https://paper.meiyuan.in

  9 条回复    2022-09-10 16:18:08 +08:00
  bingshuiyixian
      1
  bingshuiyixian  
     167 天前
  “抱歉,服务器忙,点击这里再次尝试”
  ah429
      2
  ah429  
     167 天前
  “抱歉,服务器忙,点击这里再次尝试”
  razaro
      3
  razaro  
     167 天前
  "Sorry, the server is busy, try again"
  kylinC
      4
  kylinC  
     167 天前
  “抱歉,服务器忙,点击这里再次尝试”
  yangmabi
      5
  yangmabi  
     166 天前
  “抱歉,服务器忙,点击这里再次尝试”
  devHang
      6
  devHang  
     166 天前
  “抱歉,服务器忙,点击这里再次尝试”
  2022 年 08 月 24 日 16:13:30
  eachann
      7
  eachann  
     166 天前
  绝绝子!
  a4526047
      8
  a4526047  
     166 天前 via iPhone
  我这边已经好了,作者很 nice
  justBugCoder
      9
  justBugCoder  
     149 天前
  可用, 能搜索就更好了!
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   3615 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 04:36 · PVG 12:36 · LAX 20:36 · JFK 23:36
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.