V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
gridsah
V2EX  ›  Android

MIUI 13 欧版 ( xiaomi.eu ) 通知栏上多出来的这个回形的图标是什么意思?

 •  
 •   gridsah · 91 天前 · 2800 次点击
  这是一个创建于 91 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最近折腾安卓手机,刷了欧版 MIUI 13.0.7 以后通知栏上出现了一个不认识的回形图标,如下图,是啥意思?

  点击查看图片

  12 条回复    2022-11-03 17:08:12 +08:00
  Kinnice
      1
  Kinnice  
     91 天前 via Android   ❤️ 1
  nfc
  gridsah
      2
  gridsah  
  OP
     91 天前
  @Kinnice 明白了,谢谢兄弟
  estk
      3
  estk  
     90 天前 via Android
  这个系统升级也刷吧?
  gridsah
      4
  gridsah  
  OP
     90 天前
  @estk 我看教程,升级时候要刷新的卡刷包。
  wanqiuyao
      5
  wanqiuyao  
     90 天前 via iPhone
  有通话录音吗
  estk
      6
  estk  
     90 天前
  @gridsah #4
  买原生国际版手机吧,这样刷麻烦,还容易把数据搞丢
  Mark24
      7
  Mark24  
     90 天前
  NFC 的 logo
  gridsah
      8
  gridsah  
  OP
     90 天前
  @wanqiuyao K40 刷 xiaomi.eu 上的 MIUI 13.0.7 ,通话录音正常。
  gridsah
      9
  gridsah  
  OP
     90 天前
  @estk 没有重要数据在手机上,丢数据倒无所谓。
  wanqiuyao
      10
  wanqiuyao  
     90 天前 via iPhone
  @gridsah 能不能用门禁卡
  gridsah
      11
  gridsah  
  OP
     90 天前
  @wanqiuyao 这就不知道了,我不用 NFC
  wanqiuyao
      12
  wanqiuyao  
     90 天前 via iPhone
  @gridsah 好的多谢
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   475 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 43ms · UTC 18:23 · PVG 02:23 · LAX 10:23 · JFK 13:23
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.