V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
wanglaoshiwang2
V2EX  ›  问与答

朋友太能说怎么办

 •  
 •   wanglaoshiwang2 · 2022-11-21 07:40:46 +08:00 via Android · 2906 次点击
  这是一个创建于 570 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  12 条回复    2022-11-21 22:31:26 +08:00
  Syueking
      1
  Syueking  
     2022-11-21 08:15:02 +08:00 via iPhone
  绝交
  kblacksheep
      2
  kblacksheep  
     2022-11-21 08:29:41 +08:00 via iPhone
  得看能不能做,我之前有个朋友能说不能做,眼高手低。我是选择疏远了
  datiewang
      3
  datiewang  
     2022-11-21 08:39:13 +08:00
  ①装死
  ②把话头引开
  MeteorVIP
      4
  MeteorVIP  
     2022-11-21 09:08:49 +08:00 via iPhone
  分手
  november
      5
  november  
     2022-11-21 09:37:53 +08:00   ❤️ 1
  你这里的“太能说”是什么意思?单纯话多、表达欲望强?还是能吹、说话不着边际?
  ZC3746
      6
  ZC3746  
     2022-11-21 09:44:21 +08:00   ❤️ 10
  你朋友太能说,你相反,发个帖都说不清楚情况。
  Vindroid
      7
  Vindroid  
     2022-11-21 09:52:34 +08:00
  抱紧大腿,别松手。这种能说会道的,以后大概率会走上管理层,方便以后跳槽找后路
  ICB
      8
  ICB  
     2022-11-21 09:53:10 +08:00   ❤️ 1
  发这种无意义的帖子会被系统降权。
  wonderfulcxm
      9
  wonderfulcxm  
     2022-11-21 10:21:47 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  刚好跟你形成互补
  darkengine
      10
  darkengine  
     2022-11-21 12:42:55 +08:00
  君子和而不同
  pendulum
      11
  pendulum  
     2022-11-21 16:47:53 +08:00
  你俩挺配的,你完全不能说
  czfy
      12
  czfy  
     2022-11-21 22:31:26 +08:00
  OP 上一帖是 “无聊怎么办”,也是没有正文
  我也是挺服的
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1208 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 23:17 · PVG 07:17 · LAX 16:17 · JFK 19:17
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.