V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
fenx
V2EX  ›  分享创造

分享下自己的 2023 微信新年红包封面

 •  1
   
 •   fenx · 73 天前 · 3829 次点击
  这是一个创建于 73 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  虽然已经不更新公众号,而且总在公众号里怼微信编辑器,但还是白嫖到了一些封面兑换资格🧧。

  上份已经离职的工作(设计岗)就是通过 V2EX 联系上的,各方面来说都挺好的,如果工作内容换成自己喜欢做的事情,对我来说已经很接近完美了。但呆了 3 年发现终究不能一直处在舒适圈,即使看起来现在走出的不是时候。

  希望下份工作也能蹭点 V2 的福分。新年快乐🧨。

  V2EX-Red.png

  第 1 条附言  ·  73 天前
  谢谢大家,封面已发完 🎆🎇
  32 条回复    2023-01-16 11:53:00 +08:00
  muhuan
      1
  muhuan  
     73 天前
  👍
  IanHo
      2
  IanHo  
     73 天前
  好看~已经领取,祝新年快乐~
  themelody0
      3
  themelody0  
     73 天前
  已经领取,新年快乐 OP
  bugcode
      4
  bugcode  
     73 天前 via iPhone
  感谢 OP
  qiuwjay
      5
  qiuwjay  
     73 天前
  已领,好看,感谢 OP
  gra
      6
  gra  
     73 天前
  很有创意,感谢
  Salticey
      7
  Salticey  
     73 天前
  帅喔,感谢~
  rocododd
      8
  rocododd  
     73 天前
  感谢,已领
  jianny
      9
  jianny  
     73 天前
  谢谢,已领,新年快乐!
  alphagg
      10
  alphagg  
     73 天前 via iPhone
  感谢,已领~
  ZhangBoXi330
      11
  ZhangBoXi330  
     73 天前
  已领感谢 新年快乐!
  yolee599
      12
  yolee599  
     73 天前
  已领,感谢!
  Jaeden
      13
  Jaeden  
     73 天前 via Android
  感谢,酷
  cedoo22
      14
  cedoo22  
     73 天前
  好看, 已领
  naturs
      15
  naturs  
     73 天前 via Android
  已领,新年快乐!
  manshisan
      16
  manshisan  
     73 天前 via Android
  好看,感谢大佬
  awkward
      17
  awkward  
     73 天前
  谢谢
  Removable
      18
  Removable  
     73 天前
  已领取,感谢!
  swkyxs
      19
  swkyxs  
     73 天前
  已领取,预祝春节快乐。
  haozibi
      20
  haozibi  
     73 天前
  蟹蟹
  fwindcore
      21
  fwindcore  
     73 天前
  感谢,已领取
  wolfmei
      22
  wolfmei  
     73 天前
  非常感谢!
  Wenbobobo
      23
  Wenbobobo  
     73 天前 via Android
  🈚了😭😭😭
  iamjerry
      24
  iamjerry  
     73 天前
  没有了
  245828909dw
      25
  245828909dw  
     73 天前 via iPhone
  好看
  fru1t
      26
  fru1t  
     73 天前
  好看,没了。
  AlexRoot
      27
  AlexRoot  
     73 天前
  好看,但是已经没了。
  itsbu1denh
      28
  itsbu1denh  
     73 天前
  好看,但没了。
  😭
  XiaoCilang
      29
  XiaoCilang  
     73 天前 via iPhone
  没领到,但是新年快乐🍾️
  kakalong
      30
  kakalong  
     73 天前 via Android
  同没领到,但同祝新年快乐~
  J0keR0
      31
  J0keR0  
     73 天前
  没领导,新年快乐
  byasm32
      32
  byasm32  
     73 天前
  没领到,但是感谢分享!
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   4567 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 43ms · UTC 05:49 · PVG 13:49 · LAX 22:49 · JFK 01:49
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.