V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
通过以下 Referral 链接购买 DigitalOcean 主机,你将可以帮助 V2EX 持续发展
DigitalOcean - SSD Cloud Servers
zzbd
V2EX  ›  VPS

发现一个带 ipv6 节点的机场

 •  
 •   zzbd · 281 天前 · 2747 次点击
  这是一个创建于 281 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  发现一个带 ipv6 节点的机场,为防广告嫌疑,有需要的可私我。

  PS:主要用来登 byr.pt

  12 条回复    2023-10-17 13:12:32 +08:00
  qq29701
      1
  qq29701  
     281 天前
  给个地址去看看
  Drumming
      2
  Drumming  
     281 天前 via Android
  aHR0cHM6Ly9teS5pcHY2Ym95LmNvbS9pbmRleC5waHAjL3JlZ2lzdGVyP2NvZGU9ZHpGbGxTdkI=
  这个限量套餐,一块钱一个月 1000g ,刚开的 ipv6 站。
  huangya
      3
  huangya  
     281 天前
  @Drumming 已卖光
  zzbd
      4
  zzbd  
  OP
     279 天前
  晕,居然没有私信功能>.<
  @qq29701 下面链接加了 aff ,如果觉得有用买的时候可以带上~
  aHR0cHM6Ly9wb3J0YWwud2wtc2l0ZTUuY29tLyMvcmVnaXN0ZXI/Y29kZT1TRk1Vc0hzZQ==
  qq29701
      5
  qq29701  
     279 天前
  @Drumming @zzbd 谢谢
  vincent956
      6
  vincent956  
     263 天前
  @Drumming 垃圾场主站的网址可否给一个
  Drumming
      7
  Drumming  
     262 天前 via Android
  @vincent956
  aHR0cHM6Ly9teS5samNqc3EuY29tL2luZGV4LnBocCMvcmVnaXN0ZXI/Y29kZT1MdlBwZUxWdQ==
  vincent956
      8
  vincent956  
     262 天前 via Android
  @Drumming 谢谢您
  vingol
      9
  vingol  
     235 天前
  求个网站,谢谢
  zzbd
      10
  zzbd  
  OP
     232 天前
  @vingol aHR0cHM6Ly9wb3J0YWwud2wtc2l0ZTUuY29tLyMvcmVnaXN0ZXI/Y29kZT1TRk1Vc0hzZQ==
  xiaomengzaici
      11
  xiaomengzaici  
     183 天前
  这串代码是啥编码?有点忘记怎么转换了
  zzbd
      12
  zzbd  
  OP
     182 天前
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   5825 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 02:58 · PVG 10:58 · LAX 19:58 · JFK 22:58
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.