V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
LiuJiang
V2EX  ›  上海

建了一个魔都生活交流群

 •  
 •   LiuJiang · 319 天前 · 2730 次点击
  这是一个创建于 319 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  在上海生活了很多年,希望能认识到各行各业的小伙伴们,分享一些魔都的生活咨询,方便大家沟通交流,有兴趣的自行扫码加入

  image
  第 1 条附言  ·  272 天前

  WechatIMG474.jpg 鉴于很多人问了,留了群二维码

  36 条回复    2024-01-09 16:24:55 +08:00
  beyond1314
      1
  beyond1314  
     317 天前
  人多不多啊?太少就不进去了。
  tearsinchina
      2
  tearsinchina  
     310 天前
  过期了
  LiuJiang
      3
  LiuJiang  
  OP
     310 天前
  @tearsinchina 留微信,我加你
  bings
      4
  bings  
     307 天前
  可以拉我下吗 vx:Anywherekown
  shanhaisilu
      5
  shanhaisilu  
     306 天前
  可以拉我下么:Xjy0420x
  yuebuzai
      6
  yuebuzai  
     305 天前
  求拉:yuebuzai
  zhangfeiwudi
      7
  zhangfeiwudi  
     305 天前
  求拉 Z3d5eTEyMw==
  cooker498
      8
  cooker498  
     301 天前
  拉下 dGgzMTQxNTk0
  starrystarsky
      9
  starrystarsky  
     299 天前
  拉 starebb
  ZAnko
      10
  ZAnko  
     299 天前
  求拉:eC15LXoteC15
  nikola11
      11
  nikola11  
     297 天前
  求拉:d2FuZ3l1ZV9hODY=
  MrBetterman
      12
  MrBetterman  
     295 天前
  求拉:d2FpdC11bnRpbA==
  Yohiro
      13
  Yohiro  
     292 天前
  还可以拉吗 yohirowang
  zhanbiqiyu
      14
  zhanbiqiyu  
     287 天前
  求拉: bWluaXBocmFnbWl0ZXM=
  dragonCN
      15
  dragonCN  
     286 天前
  求拉:jialongfeicn
  xzzfxz
      16
  xzzfxz  
     283 天前
  求拉:li811783987
  TernenceZhou
      17
  TernenceZhou  
     279 天前
  麻烦拉下,谢谢 MTUyMTM0NTMyMTA=
  Magician
      18
  Magician  
     272 天前
  看着人好像不是很多啊
  LiuJiang
      19
  LiuJiang  
  OP
     272 天前
  cencoroll
      20
  cencoroll  
     263 天前
  @LiuJiang #19 Qy1BYmJhbmRvbm8= 麻烦拉一下谢谢
  bryce1123
      21
  bryce1123  
     262 天前
  拉我一下,ct_double_ninth
  Tsundokuu
      22
  Tsundokuu  
     261 天前
  求拉,WkMtLS1XZUNoYXQ=
  Clannad0708
      23
  Clannad0708  
     258 天前
  求拉 mumong05
  aliezleft
      24
  aliezleft  
     257 天前
  求拉:c2VsZWN0X2lkX2Zyb21fdXNlcl8=
  ie88
      25
  ie88  
     256 天前
  二维码过期啦
  Hxcode
      26
  Hxcode  
     254 天前
  求拉,azM2OTAxNjM4MTU=
  shixiaohan
      27
  shixiaohan  
     251 天前
  求拉 bGxsdW1vczEyMTcK
  spandarxu
      28
  spandarxu  
     247 天前
  求拉 StackNHeap
  xiaobai0x0
      29
  xiaobai0x0  
     232 天前
  WHh1MDAxXw==
  dx3906pengyuyan
      30
  dx3906pengyuyan  
     230 天前 via Android
  求拉 z15038041339
  tysons
      31
  tysons  
     227 天前
  求拉 Phone1228307492
  VanityBoy
      32
  VanityBoy  
     225 天前
  求来 sunyiynus
  shanhaisilu
      33
  shanhaisilu  
     208 天前
  麻烦拉我一下,v:Xjy0420x
  listMichelle
      34
  listMichelle  
     143 天前
  拉 me xiaoxino666666
  Passover
      35
  Passover  
     142 天前 via Android
  求更新二维码
  wry524
      36
  wry524  
     138 天前
  求拉 imgogoup
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   5306 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 05:56 · PVG 13:56 · LAX 22:56 · JFK 01:56
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.