V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
cyhou
V2EX  ›  macOS

Macheist bundle 的神秘礼物

 •  
 •   cyhou · 2014-01-16 01:14:50 +08:00 · 3258 次点击
  这是一个创建于 2926 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  Macheist bundle 的神秘礼物: dropzone 2

  http://aptonic.com/dropzone/
  5 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  Henrybsbhp
      1
  Henrybsbhp  
     2014-01-16 08:44:17 +08:00
  这个的确还不错。
  sunxiaonian
      2
  sunxiaonian  
     2014-01-16 09:03:32 +08:00
  @Henrybsbhp 感觉有点鸡肋啊...
  Henrybsbhp
      3
  Henrybsbhp  
     2014-01-16 10:23:33 +08:00
  @sunxiaonian 得看你怎么用了,虽然扩展还是不多,不过还是相当有潜力的。
  tss
      4
  tss  
     2014-01-17 09:45:23 +08:00
  怎么知道的?
  verfino
      5
  verfino  
     2014-01-17 12:10:14 +08:00
  @tss 只要买过的都知道啊,看邮件
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1106 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 22:25 · PVG 06:25 · LAX 14:25 · JFK 17:25
  ♥ Do have faith in what you're doing.